Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

OhJohnny
23:04
5002 6f99
Wonsz rzeczny
Reposted fromkopytq kopytq viainzynier inzynier
22:14
2492 4245 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaLithieu Lithieu
22:12
3673 bd97 500

slurpzz:

italiansreclaimingitaly:

Michele Ferrero died today, 14th February 2015, at the age of 89. He was one of the richest Italians according to Bloomberg’s Billionaire Index and the founder of the Fondazione Ferrero in 1983, which cared after ex-employees and promoted cultural and artistic activities. 

A list of the Ferrero products he invented:

Source: Repubblica

Bless the founder of Kinder Chocolate

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaLithieu Lithieu
OhJohnny
22:10
OhJohnny
22:00
21:58
3755 fc5a 500

sexlovepeacedrugs:

i-am-matticus:

havea-nicedaze:

c0urtneys:

b0mbb:

wall-flawer:

rip-aaliyah:

man, i don’t think i’ll ever get over this picture. 

Someone please make this a gif with the stars moving or sparkling!!

Oh my gosh this is amazing

wow

No one realizes that this is what the sky is supposed to look like but we fucked it up congrats earth

That looks like heaven

Exactly we fucked it up

Reposted fromAnakihs Anakihs viaLithieu Lithieu
21:54
1146 baf2 500

rebecca-dearest:

proudreally:

This is too good not to reblog

Are you kidding me

OhJohnny
21:53
6537 6a45
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaLithieu Lithieu
21:53

verdiprati:

Lately I have had a minor obsession with scouring YouTube for glimpses of the magnificent Cheshire Cat from the Royal Ballet’s Alice in Wonderland. Most of the above gifs come from here but the top one comes from here. You can also see the cat going to pieces here.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaLithieu Lithieu
21:52
0560 7e59

uselessgaywhovian:

bloogue:

al-grave:

"What do you play?"

"The Clarinet, you?"

"I play the fucking HAMMER

I like how the brass guy knew it was coming while the bass clarinet still gets caught off guard

I would like to thank tumblr for giving me a reason to google the phrase “What musical composition includes the FUCKING HAMMER.”

Reposted fromgilbster gilbster viaLithieu Lithieu
OhJohnny
21:50
6540 e613
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaLithieu Lithieu
21:49
6894 b373
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLithieu Lithieu
21:48
4551 3a20 500

food-porn-diary:

Dark chocolate tart with blackberries and hazelnut praline [1068x1600]

Reposted fromwestwood westwood viaLithieu Lithieu
21:48
5938 0c85 500

chotronette:

Foret Noir dress available on www.chotronette.com

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaLithieu Lithieu
OhJohnny
21:47
35 guard members nail flag toss in perfect sync
Reposted fromfunz1 funz1 viaLithieu Lithieu
OhJohnny
21:44
OhJohnny
21:41
6344 e73a 500
W latach 90. w Niemczech przeprowadzono na ogromną skalę projekt badawczy, na podstawie którego powstała lista wiedzy i doświadczeń, jakie warto by każdy siedmiolatek miał w swoim wyposażeniu. Oto niektóre punkty tej listy:
* Odczuwać własną obecność jako coś pozytywnego. 
* Nie mylić głodu z gniewem, zmęczenia ze smutkiem. 
* Rozpoznawać podstawowe zależności między tym, co dzieje się z ciałem i z uczuciami, np. kiedy się boję, boli mnie brzuch.
* Znać opisy stanów uczuciowych: „Gotuje się we mnie...", „być w skowronkach".
* Wspólnie z ojcem gotować, sprzątać, biwakować, chodzić po lesie. W czasie choroby być przez niego pielęgnowanym.
* Doświadczyć tego, że człowiek unosi się na wodzie.
* Umieć się huśtać: wiedzieć, co jego ciało robi z huśtawką, co huśtawka robi z jego ciałem.
* Odbyć co najmniej jedną wojnę na poduszki.
* Ulepić bałwana. Zbudować zamek z piasku i tamę na strumieniu. Zrobić z rodzicami pochodnię, wiatrak.
* Umieć rozpalić i zgasić ognisko na polanie.
* Robić masło. Ubijać śmietanę. Mieszać, kroić, obierać ze skóry, zagniatać, przecierać przez sitko. Wiedzieć, co znaczy „szczypta soli".
* Doświadczyć, jak jego własny pomysł udoskonalenia czegoś jest wprowadzany w życie. 
* Podróżować. Doświadczyć różnicy między komfortem a prymitywnymi warunkami. Doświadczyć, czym jest tęsknota za domem.
* Nocować u innej rodziny. Mieć kontakt z innymi modelami rodzin, innymi zasadami. Znać jakiś zwyczaj obowiązujący tylko we własnej rodzinie.
* Dawać datki. Żebrakowi do kapelusza, do futerału od skrzypiec, do puszki.
* Doświadczyć bycia pod czyjąś opieką w niegroźnej chorobie. 
* Umieć się wyciszyć.
* Pójść do muzeum. 
* Wybrać rzecz, którą zatrzyma i przekaże własnym dzieciom.
* Chcieć założyć kolekcję.
* Mieć świadomość ogromu świata, istnienia innych kontynentów.
* Odczuwać różnicę między jedzeniem a posiłkiem. Ruchem a gestem. Brzydkim i ładnym zapachem. Hałasem a dźwiękiem. Widzeniem, patrzeniem, spoglądaniem.
* Znać numery telefonów alarmowych.
* Umieć dotrzymać tajemnicy. 
* Pamiętać o dotrzymaniu przyrzeczenia.
* Widzieć, że własne interesy mogą być reprezentowane przez innych.
* Znać metody zabezpieczania przed zepsuciem się jedzenia. 
* Samemu coś zreperować.
* Znać różnicę między targiem a supermarketem.
* Wytłumaczyć coś dorosłemu.
* Wspólnie z dorosłym dojść do tego, że na jakieś pytanie nie ma odpowiedzi 
* Wspiąć się na drzewo.
* Umieć się obchodzić z ryglami, kluczami. 
* Otrzymać lub wysłać e-mail.
* Zobaczyć, jak wygląda własne imię napisane na piasku? Na śniegu, na leśnej ściółce, na zaparowanej szybie?
* Odczuć radość i podekscytowanie na widok niezapisanej, niezamalowanej kartki papieru.
* Znać jakąś książkę od deski do deski.
* Umieć opowiadać sny.
* Potrafić pogodzić skłócone strony. Nie wziąć udziału w kłótni.
* Wyobrażać sobie samego siebie, zanim przyszedł na świat.
* Przekroić pestkę, zobaczyć jej wnętrze.
* Studiować żyłki na liściu i na własnej ręce.
* Wiedzieć, jak pachną owoce. Mieć ulubione zapachy.
* Umieć naśladować głosy ptaków i zwierząt.
* Słuchać echa i je wywoływać.
* Śpiewać pewnym głosem. 
* Poczuć, że jakiś rytm porywa jego nogi do tańca, a jakiejś głośności nie może już wytrzymać.
* Umieć dozować własną siłę (przy bębnieniu, masowaniu). 
* Znać wyzwiska. Mieć pojęcie o różnych stylach, konwencjach językowych, gdzie co się mówi.
* Wbić gwóźdź, wkręcić śrubkę, umieć wymienić baterię.
* Schylać się, kiedy komuś coś upadnie.
* Dawać się innym wypowiedzieć. Wiedzieć, co to znaczy. Umieć poczekać na swoją kolej.
* Wiedzieć, że nie wszystkie życzenia od razu się spełniają.
* Odbyć wędrówkę. Doświadczyć odległości, odcinka drogi, po którym chce się pić. Mieć cel przed oczami.
* Znać kilka kształtów liści. 
* Wiedzieć, co w przyrodzie jest jadalne, a co nie.
* Odczuć naturę jako przyjaciela i wroga. Naturę wrażliwą na działania człowieka, konieczność jej ochrony. I jako potęgę, niebezpieczeństwo.
* Brać udział w ustalaniu reguł. Zmienić regułę. Kojarzyć pojęcie „wyjątku".
* Znać kolor swoich oczu, namalować autoportret.
* Wyczuć puls u znajomego, u zwierzęcia i u siebie.
* Spotkać znawcę, eksperta, mistrza.
* Odczuć dumę z bycia dzieckiem. Tylko dzieckiem.
(Opracowano na podstawie książki „Co siedmiolatek wiedzieć powinien", Donaty Elschenbroich)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainzynier inzynier
OhJohnny
21:34
6378 46c4 500
OhJohnny
21:30
OhJohnny
21:21
8148 d2b9 500
Reposted fromsargon sargon viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl