Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

OhJohnny
19:03
4103 5973 500
Reposted fromsiara siara viadjahnee djahnee
OhJohnny
19:02
4852 ffbb 500
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu
OhJohnny
17:12
4216 820d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
OhJohnny
16:35
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
OhJohnny
16:31
6990 6947 500
Reposted fromgreensky greensky

June 19 2017

OhJohnny
20:11
OhJohnny
20:11
3206 37c7 500
Reposted fromMeshirr Meshirr vialucanus lucanus
OhJohnny
16:14
0856 c189
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viadjahnee djahnee
OhJohnny
16:01
OhJohnny
16:00
5914 43ea

hidekass:

tyleroakley:

tastefullyoffensive:

Rows: Jam, Honey, Marshmallow
Columns: Crunchy, Nutella, Creamy

JESUS TAKE THE WHEEL.

#WOAH THERE ONE ADVANCE IN TECHNOLOGY AT A TIME


Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:57
15:57
OhJohnny
15:56
Reposted fromsamuso samuso viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:50
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:44
1911 ec48
chemistry teacher
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:44
So try and stop me.

youbetter-runlike-thedevil:

stormpooper:

zooeyclairedeschanel:

stop saying i can’t even and start saying i can even

believe in urself

is that a lawn mower flying

no, it’s a lawn mower following it’s dreams

THIS ^

(via homieshelphomies2112)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadjahnee djahnee
15:20
Reposted fromweheartit weheartit viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:15
1898 4382 500
Reposted fromrof rof viadjahnee djahnee
OhJohnny
15:11

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski
OhJohnny
15:03
7217 6daf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadjahnee djahnee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl